Informatie

WOU-GO 2020-2022

Onderzoeksproducten WOU-GO 2020-2022

De scholen hebben hun onderzoeken uitgevoerd en afgerond. Op de WOU-GO Eindconferentie van 15 november 2022 hebben de brokers de opbrengsten gepresenteerd aan de hand van een poster. De poster, het eindverslag en de eindproducten (zoals een kwaliteitskaart of kijkwijzer) vind je op deze pagina. 

Factsheets WOU-GO 2020-2022

Elke WOU-GO school beantwoordde in het eigen WOU-GO project een zelf opgestelde onderzoeksvraag over een voor de school urgent onderwijsvraagstuk. Daarnaast waren er vijf overkoepelende onderzoeksvragen. De antwoorden op die onderzoeksvragen worden in vier aparte factsheets behandeld.