Informatie

WOU-GO 2020-2022

Onderzoeksproducten WOU-GO 2020-2022

De WOU-GO scholen zijn momenteel bezig met het uitvoeren van hun onderzoek. Wanneer de eindproducten in 2022 gereed zijn, worden ze op deze pagina geplaatst. 

OBS Overvecht

OBS De Panda

OBS Prinses Margrietschool

KBS Mattheusschool

KBS Het Schateiland

KBS Marcusschool

PCOU Op Avontuur

PCOU Op Dreef

PCOU De Boemerang

PCOU De Schakel