Onderzoek een plek in de school

WOU-teams

WOU-teams

De leerkracht die het project op de eigen school trekt wordt de ‘broker’ genoemd. De broker is de bruggenbouwer tussen de ‘wereld van onderzoek’ en de ‘wereld van onderwijs’. De broker vormt samen met enkele collega’s binnen de eigen school een WOU-team dat samen met een onderzoeker van een van de partnerkennisinstellingen aan de slag gaat. Waar mogelijk maken ook studenten van de hogeschool of universiteit deel uit van het WOU-team. De betrokken leerkrachten kiezen gezamenlijk een onderwijsvraagstuk dat voor hun school belangrijk is. Samen met de onderzoeker formuleren zij vervolgens een onderzoeksvraag en ontwerpen ze het onderzoek. De onderzoeker heeft een ondersteunende en adviserende rol: hij of zij denkt mee over de vraagarticulatie, het onderzoeksontwerp en de methodologie, ondersteunt bij het vinden van relevante literatuur, en kijkt mee bij het schrijven van een onderzoeksverslag.

Kennisdeling

Vier keer per jaar delen de WOU-teams hun tussentijdse resultaten of hun voortgang. WOU-teams presenteren hun eigen werk, geven elkaar feedback en maken vaak nog afspraken om elkaar in een kleinere setting nog eens te ontmoeten, omdat ze met vergelijkbare thema’s bezig zijn. Sommige brokers treden ook af en toe met hun WOU-onderzoek naar voren op (inter)nationale congressen of schrijven een artikel in een vakblad over hun onderzoek.

Dit zijn scholen die met WOU-teams ervaring hebben opgedaan:

Bezoekadres en postadres
Hogeschool Utrecht Lectoraat Werken in Onderwijs (penvoerder)
Padualaan 97 Utrecht
Postbus 14007, 3508 SB

Contact opnemen