Naar verduurzaming van regionale werkplaatsen voor onderwijskwaliteit

Werkplaatsen Onderzoek dat werkt

Onderzoek dat werkt is de opvolger van het WOU en WOU GO onderzoek. Een Werkplaats Onderwijsonderzoek ontwikkelt op basis van een praktijkvraag uit de school nieuwe ideeën, kennis en oplossingen door middel van praktijkgericht onderzoek. Met Onderzoek dat werkt willen we de WOU-aanpak nog verder verduurzamen. Het onderzoek loopt van mei 2023 tot en met april 2027 en vindt in twee tranches plaats. De eerste tranche loopt van aug 2023 – juli 2025. Binnen de eerste tranche Onderzoek dat Werkt zijn zeven werkplaatsen gestart met basisscholen uit Utrecht en Amersfoort. Op de school werken leerkrachten, schoolleider en een bruggenbouwer (leerkracht die het project op de eigen school trekt) samen met een onderzoeker aan een vraagstuk op school. Op deze scholen zijn de zeven werkplaatsen ingericht in de eerste tranche: