Deel de kennis

Kennisplatforms

NRO Kennisrotonde

Op dit moment wordt een intensievere samenwerking tussen de NRO Kennisrotonde en WOU verkend. De Kennisrotonde is het online loket voor de snelle beantwoording van vragen uit het onderwijs met kennis uit onderzoek. Iedereen die werkt in of nabij de onderwijspraktijk van het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs of een lerarenopleiding, kan vragen stellen. Deze vragen beantwoordt de Kennisrotonde met wetenschappelijk gefundeerde inzichten over wat wel en wat niet werkt.

Klik op de onderstaande afbeelding om door te linken naar de NRO Kennisrotonde. 

Bezoekadres en postadres
Stichting PCOU (penvoerder)
Grebbeberglaan 9-a, 3527 VX Utrecht
Postbus 9419, 3506 GK Utrecht

Contact opnemen