Werkplaats
Onderwijsonderzoek
Provincie Utrecht

Versterken van de onderzoekscultuur op scholen

WOU is de afkorting voor Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht. WOU bestaat sinds 2016 en heeft als doel het versterken van een onderzoekscultuur op basisscholen in de stad, door nauw samen te werken met kennisinstellingen.

Wat is WOU?

Onderzoek dat werkt is de opvolger van het eerdere WOU en WOU GO onderzoek. Het werkprincipe van WOU is dat een leerkracht, werkzaam op een basisschool, in een ‘WOU-team’ werkt aan een onderwijsvraagstuk, dat speelt op de eigen basisschool. In het WOU-team zitten enkele collega’s van school, soms studenten, en een onderzoeker van een partner-kennisinstelling. Het uitgangspunt van WOU is dat de vraag van de school leidend is voor de focus van het onderzoek.

In 'Onderzoek dat werkt' (2023 – 2027) wordt voortgeborduurd op deze methode van samen leren, en wordt beoogd de WOU-aanpak (verder) te verduurzamen. Zo dragen we bij aan onderwijskwaliteit in de regio.

In 2016 is het eerste Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht (WOU) gestart. Van 2020 - 2022 is onderzoek gedaan binnen de WOU-GO: de Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht – Gelijke Onderwijskansen. Dat project hoort bij WOU, maar is een op gelijke onderwijskansen gefocuste uitbreiding.

Voor wie precies?

Scholen die aangesloten zijn bij de schoolbesturen KSU, PCOU, SPO Utrecht, PCBO Amersfoort en SKOSS-KPOA kunnen meedoen aan WOU. De partnerkennisinstellingen zijn: Universiteit Utrecht, Universiteit voor Humanistiek, Marnix Academie en Hogeschool Utrecht.

Wat is het doel van WOU?

Door een nauwe en gelijkwaardige samenwerking tussen scholen en kennisinstellingen is het de bedoeling onderwijs en onderzoek beter met elkaar te verbinden: het versterken van de zogenoemde kennisinfrastructuur. Zo kan kennis uit onderzoek vlotter zijn weg vinden naar de praktijk, en zijn kennisinstellingen beter op de hoogte van de vraagstukken die urgent zijn en leven in de onderwijspraktijk, en hoe kennis in die soms complexe praktijk haar weg kan vinden. Meer informatie nodig?

Informatie

Laatste nieuws

Directeur Mattheüsschool over WOU-GO: "Onderzoek zinnig maken voor je eigen school"

13-06-2023

Als directeur van de Mattheüsschool (KSU) nam Maarten deel aan de Werkplaats Onderwij…

Lees meer

WOU-GO Eindconferentie 15 november 2022

19-12-2022

15 november 2022 presenteerden de 10 deelnemende scholen hun opbrengsten op de WOU-GO…

Lees meer