Welkom bij Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht!

photo-1553585986-d299fb228758 (2)

Welkom bij de Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht!

Binnen de pilot Werkplaatsen Onderwijsonderzoek Utrecht (WOU) werken basisscholen, hogescholen en universiteiten vanuit een gelijkwaardige positie aan een structurele, duurzame verbinding tussen onderwijsontwikkeling en onderwijsonderzoek, en daarmee aan een onderzoekscultuur binnen het Utrechtse primair onderwijs.

Het consortium bestaat uit drie Utrechtse schoolbesturen (KSU, PCOU en SPOU), twee lerarenopleidingen voor het PO (de Hogeschool Utrecht en Marnix Academie), de Hogeschool voor de Kunsten, de Universiteit Utrecht en de Universiteit voor Humanistiek.

De werkplaats onderwijsonderzoek is een gezamenlijk initiatief van de PO-Raad en het NRO. In 2016 is in Utrecht gestart met een tweejarige pilot, gesubsidieerd door het NRO. Deze is in 2018 met een jaar verlengd, zodat gewerkt kan worden aan verduurzaming van de WOU.