Organisatie van WOU

Organisatie

Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht

De Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht (WOU) wordt uitgevoerd door een stadsbreed consortium van drie grote Utrechtse schoolbesturen voor primair onderwijs (KSU, PCOU en SPO Utrecht), de Utrechtse hogescholen met een lerarenopleiding voor primair onderwijs (Hogeschool Utrecht, Marnix Academie), de Universiteit Utrecht, de Universiteit voor Humanistiek, de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (alleen WOU-kern) en Sardes (alleen WOU-GO). WOU legt een structurele en duurzame verbinding tussen professionals uit de onderwijspraktijk, de hogescholen en de universiteiten.

De stuurgroep WOU bestaat uit alle bestuurders van de betrokken Utrechtse schoolbesturen, hogescholen en universiteiten. De stuurgroep is opdrachtgever en budgethouder, en eindverantwoordelijk voor het resultaat van het WOU-project.

De werkgroep WOU is verantwoordelijk voor de organisatie van het WOU-project en de voortgang van de werkplaatsen. De werkgroep WOU bestaat uit afgevaardigden van de Utrechtse schoolbesturen, de hogescholen en de universiteiten, een projectleider (voorzitter werkgroep) en een project assistent. Ieder lid draagt vanuit de eigen organisatie en expertise bij aan de realisatie van de doelstellingen van het project.

Voorwaardelijk vanuit de beroepspraktijk zijn de besturen PO, de directeuren PO en de bestuurders/managers van hogescholen en universiteiten die de WOU-(GO)-teams faciliteren in tijd en geld om onderzoek uit te voeren. Lees hier meer over de WOU-teams.

Bezoekadres en postadres
Stichting PCOU (penvoerder)
Grebbeberglaan 9-a, 3527 VX Utrecht
Postbus 9419, 3506 GK Utrecht

Contact opnemen