WOU-GO nazomerconferentie 30 september 2021

Gepubliceerd op: 01-11-2021

Op 30 september kwamen we weer live bij elkaar voor de WOU-GO nazomerconferentie. Corona heeft de scholen voor flinke uitdagingen gesteld, waardoor de prioriteiten soms anders kwamen te liggen. Toch zijn we met elkaar trots op wat er tijdens Corona wél is gelukt. Tijdens de bijeenkomst presenteerde werkgroeplid Karin Hoogeveen de eerste opbrengsten van de nulmeting naar leesmotivatie onder de groep 6 leerlingen van de WOU-GO scholen (onderdeel flankerend onderzoek). Ook presenteerden brokers aan de hand van een poster (zie producten) de voortgang van hun onderzoek, de hindernissen en oplossingen die ze tegenkomen, en de slimme verbindingen die ze maken met het NPO programma. Er zijn weer interessante dialogen gevoerd en natuurlijk is er afgesloten met een gezellige borrel.