Conferentie Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht

Gepubliceerd op: 30-09-2020

Op 6 oktober vond de online eindconferentie van Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht (WOU) 2018-2020 plaats. Twee jaar lang deden 16 basisscholen uit Utrecht, in samenwerking met de Utrechtse kennisinstellingen, onderzoek naar een onderzoeksvraagstuk dat speelt in de eigen school. Op de eindconferentie presenteerden de leerkrachtonderzoekers in break-out rooms hun eindproduct en gingen zij hierover in gesprek met hun publiek. Professor Wilfried Admiraal van de Universiteit Leiden was te gast als ‘critical friend’ en reflecteerde met ons op het construct en de opbrengst van de werkplaatsen. We feliciteren alle WOU scholen met de mooie opbrengst en wensen ze de vruchten toe van de onderzoekscultuur die ze de afgelopen jaren met elkaar hebben gecreëerd! We hebben met elkaar veel voor elkaar gekregen, en daarom gaan we ook door. Nu eerst met de werkplaats gericht op gelijke onderwijskansen (de WOU-GO), en we streven naar de WOU als structureel onderzoeksnetwerk in onze stad. Want onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk aan elkaar verbinden blijft voor alle partijen van grote toegevoegde waarde.