WOU-Teams

WOU-Teams

De WOU heeft op zeventien Utrechtse basisscholen “kleine” leergemeenschappen, WOU-teams, ingericht die bestaan uit leerkrachten, alpo/pabo-studenten en Utrechtse wetenschappers. Deze WOU-teams voeren praktijkgericht onderzoek uit in de scholen. De onderzoeksvragen ontstaan in de praktijk op de school. In de uitvoering van het onderzoek heeft ieder een eigen rol. Een sleutelpositie wordt daarbij toegekend aan “brokers”, personen die zich zowel bewegen in de wereld van het onderwijs als die van het onderzoek. 

De stuurgroep WOU bestaat uit alle bestuurders van de betrokken Utrechtse schoolbesturen, hogescholen en universiteiten. De stuurgroep is opdrachtgever en budgethouder, en eindverantwoordelijk voor het resultaat van het WOU-project. 

De werkgroep WOU is verantwoordelijk voor de organisatie van het WOU-project en de voortgang van de werkplaatsen. De werkgroep WOU bestaat uit afgevaardigden van de Utrechtse schoolbesturen, de hogescholen en de universiteiten, een projectleider (voorzitter werkgroep) en een project assistent. Ieder lid draagt vanuit de eigen organisatie en expertise bij aan de realisatie van de doelstellingen van het project.

Voorwaardelijk vanuit de beroepspraktijk zijn de besturen PO, de directeuren PO en de managers van hogescholen en universiteiten die de WOU-teams faciliteren in tijd en geld om onderzoek uit te voeren. 

Doelen 

  • We bevorderen een onderzoekende houding en evidence-informed handelen in PO-scholen waarmee een positieve impuls kan worden gegeven aan onderwijskwaliteit en schoolontwikkeling.
  • We maken transfereerbare kennis en producten bruikbaar voor andere scholen door deze vast te leggen in verschillende bijdragen die zowel stedelijk, regionaal als landelijk kunnen worden gedeeld.
  • We maken gebruik van gedeelde kennis en visie op praktijkgericht onderzoek voor het ontwikkelen van een gezamenlijke stedelijke onderzoeksagenda.
  • We ontwikkelen duurzame kennisinfrastructuur door “boundary crossing” in een gelijkwaardige samenwerking tussen de verschillende partners. 

 

 

 

2016-2020